tel: 504 033 509

Cennik usług projektowych


Szanowni Państwo.
Ze względu na dużą liczbę oczekujących zleceń i ograniczone moce przerobowe, wstrzymaliśmy do odwołania możliwość przyjmowania nowych zleceń na budowę pieców oraz możliwość przyjmowania nowych zleceń na wykonywanie projektów pieców.

W chwili obecnej na bieżąco oferujemy jedynie udział w kursie zduńskim.

Wszystkie projekty naszych pieców wykonujemy od podstaw, szyjąc je na miarę, stosownie do potrzeb i wizji gospodarzy, szczegółowych uwarunkowań danej lokalizacji (straty ciepła, rodzaj komina, przeznaczenie pieca), oraz po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących formy i kształtu pieca, materiałów i akcesoriów.

Oferta naszych usług projektowych podzielona jest na 3 wersje: A, B i C, w zależności od pracochłonności wykonania projektu, oraz doświadczenia osób, które będą dany projekt realizować.

Projekt pieca w wersji A

Projekt pieca w wersji A przeznaczony jest do realizacji wyłącznie przez doświadczonych zdunów, którzy płynnie obsługują program SketchUp, są solidnie przeszkoleni w teorii i praktyce i znają zasady projektowania i budowania pieców według przyjętych przez nas standardów.

Cecha charakterystyczna projektu w wersji A – wszystkie elementy pieca są narysowane w postaci blokowej odpowiadającej szerokości cegieł w warstwach, bez wyszczególniania cegieł oraz wysokości poszczególnych warstw wewnątrz bloków. Wysokość każdego bloku jest sumą wysokości wszystkich warstw z uwzględnieniem grubości zapraw.

Projekt pieca w wersji B

Projekt pieca w wersji B jest przeznaczony do samodzielnej realizacji przez gospodarza, który ma praktyczne doświadczenie w precyzyjnych pracach murarskich i wykończeniowych, zna logiczne zasady układania cegieł w ścianach, budynkach i konstrukcjach małej architektury i jest chętny aby samodzielnie wykonać swój piec według projektu (plik SketchUp + zbiór kilkudziesięciu ilustracji pokazujących wszystkie warstwy z kluczowymi elementami montażowymi + pełna lista zakupów materiałowych i osprzętu ze wskazaniem preferowanych producentów i sprzedawców) oraz precyzyjnej instrukcji budowy dostarczonej wraz z projektem w formie tekstów, grafik i dedykowanych nagrań wideo.

Cecha charakterystyczna projektu w wersji B – wszystkie elementy pieca są narysowane w postaci warstwowej. Wysokość i szerokość każdej warstwy odpowiada wysokości i szerokości cegieł wraz z zaprawą, bez wyszczególniania na pojedyncze cegły. W projekcie wyraźnie zaznaczone są dylatacje oraz poszczególne elementy montażowe.

Projekt pieca w wersji C

Projekt pieca w wersji C jest przeznaczony do samodzielnej realizacji przez gospodarza, który pomimo braku dostatecznej praktyki murarskiej wykazuje gotowość i chęć aby samodzielnie wybudować swój piec na podstawie precyzyjnego projektu (plik SketchUp + zbiór kilkudziesięciu ilustracji pokazujących wszystkie warstwy z kluczowymi elementami montażowymi + + pełna lista zakupów materiałowych i osprzętu ze wskazaniem preferowanych producentów i sprzedawców) oraz precyzyjnej instrukcji budowy dostarczonej wraz z projektem w formie tekstów, grafik i dedykowanych nagrań wideo.

Cecha charakterystyczna projektu w wersji C – wszystkie elementy pieca są narysowane warstwowo, cegła po cegle, element po elemencie. W projekcie wyraźnie zaznaczone są wszystkie najmniejsze szczegóły i dylatacje.

Cennik usług projektowych (kwoty netto)

Opis projeku Wersja A Wersja B Wersja C
Trzon kuchenny z głębokim paleniskiem, bazujący na rozwiązaniach dr. Ieosifa Podgorodnikowa 300 pln 600 pln 900 pln
funkcje dodatkowe (opcjonalne):
– piekarnik żeliwny lub blaszany w trzonie kuchennym +50 pln +75 pln +75 pln
– ława grzewcza przy trzonie kuchennym +75 pln +150 pln +225 pln
– ścianka grzewcza przy trzonie kuchennym +100 pln +200 pln +300 pln
– wodny wymiennik ciepła w trzonie kuchennym +100 pln +150 pln +150 pln
Akumulacyjny piec rakietowy z paleniskiem bazujący na konstrukcji Petera van den Berga (batch box) w prostej zabudowie komorowej (prostopadłościan) 300 pln 600 pln 900 pln
funkcje dodatkowe (opcjonalne):
– piekarnik żeliwny lub blaszany w piecu rakietowym +50 pln +75 pln +75 pln
– ława grzewcza przy piecu rakietowym +75 pln +150 pln +225 pln
– czarny piekarnik w piecu rakietowym +100 pln +200 pln +300 pln
Akumulacyjny piec komorowy bazujący na konstrukcjach prof. Władimira E. Grum-Grzymajły w prostej zabudowie (prostopadłościan)* 400 pln 800 pln 1200 pln
funkcje dodatkowe (opcjonalne):
– ława grzewcza przy piecu komorowym +75 pln +150 pln +225 pln
– wodny wymiennik ciepła w piecu komorowym +100 pln +150 pln +150 pln
piec chlebowy wolnostojący 300 pln 600 pln 900 pln
wędzarnia wolnostojąca 300 pln 600 pln 900 pln
grill wolnostojący 300 pln 600 pln 900 pln
kominek otwarty 300 pln 600 pln 900 pln
* – Piec komorowy posiada górną komorę dopalającą gazy, która w praktyce wykorzystywana jest jako czarny piekarnik. Montaż w takim piecu piekarnika żeliwnego lub stalowego jest rozwiązaniem odbiegającym od standardu.

Wykonujemy również, według indywidualnej wyceny:
– projekty pieców artystycznych z organicznymi kształtami ścian zewnętrznych.
– projekty wielofunkcyjnych kompleksów piecowych w zwartej zabudowie (tzw. kombajnów piecowych)
– projekty małych, średnich i dużych pieców chlebowych, grili, kominków, wędzarni, saun, itp.

Poglądowa wycena kosztów materiałowych poszczególnych pieców oraz kosztów robocizny znajduje się w ofercie usług budowy pieców.